خادمین رقیه بنت الحسین  .:: www. HR3 .iR ::.

خادمین رقیه بنت الحسین .:: www. HR3 .iR ::.

خادمین رقیه بنت الحسین .:: www. HR3 .iR ::.

دوره امامت امام محمد باقر (ع)

اندازه فونت :
2020/07/27

امام باقر در سال ۹۵ قمری پس از شهادت پدرش به امامت رسید[۱] و تا زمان شهادت (سال ۱۱۴ق) امامت را بر عهده داشت.[۲] احادیث برجا مانده از پیامبر(ص) که در آنها به امامت وی پس از امام زین العابدین اشاره شده، از دلایل امامت او به شمار می‌آید.[۳] امام سجاد(ع) نیز به وی زیاد اهمیت می‌داد و در پاسخ سؤالی در این باره فرمود: «این بدان سبب است که امامت در فرزندان او باقی خواهد ماند تا روزی که قائم ما قیام کند و دنیا را پر از عدل و قسط نماید. پس او هم امام است و هم پدر امامان».[۴]

خلفای معاصر
دوران امامت وی همزمان با پنج تن از خلفای بنی امیه بود:

ولید بن عبدالملک (۸۶-۹۶ق)
سلیمان بن عبدالملک (۹۶-۹۹ق)
عمر بن عبدالعزیز (۹۹-۱۰۱ق)
یزید بن عبدالملک (۱۰۱-۱۰۵ق)
هشام بن عبدالملک (۱۰۵-۱۲۵ق)[۵]

در اعیان الشیعه‌ آمده است که عبدالملک بن مروان به پیشنهاد امام باقر، اقدام به ضرب سکه اسلامی کرد.[۶] پیش از آن معاملات با سکه‌های رومی انجام می‌شد. از آنجا که این ماجرا در زمان امام سجاد(ع) رخ داده، برخی پیشنهاد ضرب سکه را به امام سجاد(ع) نسبت داده و برخی گفته‌اند امام باقر(ع) به دستور امام سجاد(ع) این پیشنهاد را مطرح کرده است.[۷]

منبع
۱٫طبرسی، اعلام الوری، ۱۴۱۷ق، ص۴۸۱.
۲٫طبرسی، اعلام الوری، ۱۴۱۷ق، ص۴۹۸.
۳٫قمی رازی، کفایه الاثر، ۱۴۰۱ق، ص۱۴۴-۱۴۵.
۴٫قمی رازی، کفایه الاثر، ۱۴۰۱ق، ص۲۳۷.
۵٫طبرسی، اعلام الوری، ۱۴۱۷ق، ص۴۹۸.
۶٫امین، اعیان الشیعه، ۱۴۰۳ق، ج۱، ص۶۵۴.
۷٫حسینی مازندارانی، العقد المنیر، ۱۳۸۲ش، ج۱، ص۷۵