خادمین رقیه بنت الحسین  .:: www. HR3 .iR ::.

خادمین رقیه بنت الحسین .:: www. HR3 .iR ::.

خادمین رقیه بنت الحسین .:: www. HR3 .iR ::.

عید سعید فطر مبارک باد

اندازه فونت :
2020/05/23

🌙 یکشنبه عید فطر است

🔹 با رصد کارشناسان، هلال ماه در عصر شنبه سوم خرداد رویت شد، بنابراین یکشنبه ۴ خرداد ماه اول ماه شوال و عید سعید فطر است.

🌺🌺🌺🌺🌺🌺

عید آمد و عید آمد با نقل و نبید آمد
رمضان مبارک رفت این فطر سعید آمد
دنیا شده یکسر گل هرگوشه پراز بلبل
هر خاک شده بستان، چون نور امید آمد…

🌺🌺🌺🌺🌺🌺

💠گروه خادمین رقیه بنت الحسین